Uprawnienia budowlane – Dyplomy i certyfikaty

Szkolenia pracowników / metodyka instruktażu bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku pracy (kwiecień 2018) Zaświadczenie o zdobyciu elementarnej wiedzy o procesie nauczania i uczenia się. Wiedza na temat dydaktyki szczegółowej (metodyki) instruktażu ogólnego stanowiskowego. Zdobycie umiejętności psychologiczno-pedagogicznych w aspekcie kształcenia dorosłych ( wprowadzenie w wybrane zagadnienia z psychologii i andragogiki). Wiedza i umiejętności z zakresu: 1. […]