Cała prawda o gazie

Cała prawda o gazie

Trzeba pamiętać, że gaz nieumiejętnie używany i lekceważony bywa niebezpieczny, ale kilka faktów pozwoli nam ustrzec się przed zagrożeniem i cieszyć się ciepłem nawet w najmroźniejsze dni. Czy można korzystać z butli gazowej jeśli w budynku, w którym mieszkamy jest instalacja gazowa? W myśl obowiązujących przepisów: nie. To właśnie gaz propan butan z butli gazowych […]

Okresowa kontrola stanu technicznego instalacji gazowej. Kurek na przeglądzie

Jeśli chodzi o przeglądy instalacji gazowej dokonywanej w czasie okresowych przeglądów budynków, bardzo często pojawiają się pytania, kto może dokonywać przeglądów instalacji gazowej, w jakim terminie należy przeprowadzić przegląd instalacji gazowej, co należy skontrolować, co powinien zawierać protokół z przeglądu instalacji gazowej, czy jest ustalony wzór takiego protokołu, i jeszcze wiele innych kwestii związanych z […]