jaką firmę remontową wybrać

Firma remontowo budowlana z uprawnieniami jaką jest Consulting Sati sp. z o. o. na tle konkurencji wygląda bardzo kompetentnie.

 Jednak większość zleceniodawców usług remontowo budowlanych bagatelizuje profesjonalizm wykonawcy.                 Kryterium wyboru oferty, przede wszystkim jest cena. Nie każdy fachowiec bez uprawnień jest zły, ale niestety wielu to samouki popełniający banalne błędy, które pod czas eksploatacji wymagają poprawy kumulując niepotrzebne koszty dodatkowe.

Wybór odpowiedniej firmy remontowej ma olbrzymie znaczenie dla Inwestora. Jakość wykonanych prac, wiedza teoretyczna i praktyczna, odpowiedzialność wykonawcy, to cechy które mają znaczenie .

Należy pamiętać że elektryk z uprawnieniami bierze odpowiedzialność za wykonaną instalację.  Wystawia oświadczenie o wykonaniu instalacji z numerem uprawnień. Tylko elektryk z uprawnieniami może podłączyć płytę indukcyjną w kuchni, i podbić gwarancję.

Podobnie wygląda modernizacja instalacji gazowej, stosowne uprawnienia pozwalają na podłączenie kuchenki gazowej, kotła gazowego i innych urządzeń gazowych. Prace wymienione powyżej zakończone są dokumentem z numerem uprawnień.

Warto podkreślić że każda wykonywana praca wymaga zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy, nie jednokrotnie spotykamy się z ryzykownym podejściem wykonawcy, tylko brak zdrowego rozsądku i cena kieruje inwestorem w wyborze firmy bez szkolenia BHP.

Użycie nieodpowiednich materiałów przez firmę wykonawczą nie godnie z przeznaczeniem, często w czasie eksploatacji pomieszczeń pozostawia dużo do życzenia, czasem warto zainwestować kilka złotych więcej w materiały wyższej jakości, oszczędności pod czas remontu, to zgroza wykonawcy. Udzielając gwarancji na wykonane prace, wykonawca powinien mieć świadomość iż użyte materiały są zastosowane zgodnie ze sztuką budowlaną i przeznaczeniem.  Merytoryczne przygotowanie z materiałoznawstwa ma duże znaczenie przy zlecaniu remontu.

Wykończenia i obróbki powierzchni remontowanych wymagają również wiedzy i doświadczenia.

Narzędzia wykorzystywane do prac remontowo budowlanych, częściowo wpływają na cenę usługi, szlifować i flizować płytki można na wiele sposobów. Maszyna do obróbki gresu, otwornice i inne narzędzia profesjonalne kosztują wykonawcę sporo pieniędzy, powiedzenie że do dobrze wykonanej pracy potrzeba „ludzi i sprzętu” jest bardzo trafione.

Mając na uwadze powyższe, wybierając firmę remontowo budowlaną Consulting Sati sp. z o.o. mają Państwo pewność dobrego wyboru. Jeszcze jednym ważnym atutem naszej firmy jest polisa ochrony cywilnej OC.

 

Zapraszam do kontaktu.

Uprawnienia budowlane – Dyplomy i certyfikaty

 • Szkolenia pracowników / metodyka instruktażu bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku pracy

  Zaświadczenie o zdobyciu elementarnej wiedzy o procesie nauczania i uczenia się. Wiedza na temat dydaktyki szczegółowej (metodyki) instruktażu ogólnego stanowiskowego. Zdobycie umiejętności psychologiczno-pedagogicznych w aspekcie kształcenia dorosłych ( wprowadzenie w wybrane zagadnienia z psychologii i andragogiki). Wiedza i umiejętności z zakresu: 1. Posługiwanie się podstawowymi pojęciami dydaktycznymi 2. Merytoryczne i metodyczne przygotowanie do zajęć 3. Planowanie i organizacja pracy dydaktycznej w oparciu o program szkolenia 4. Prowadzenie instruktażu ogólnego i stanowiskowego – zgodnie z wymogami dydaktyki szczegółowej (metodyki)

 • Pracodawca Wykonujący zadania służby BHP

  pracodawca posiadający ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby bhp może sam wykonywać zadania tej służby, jeżeli: zatrudnia do 10 pracowników albo zatrudnia do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Specjalista taki musi posiadać wymagane w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy kwalifikacje oraz aktualne przeszkolenie bhp dla służby bezpieczeństwa.

 • praca na wysokości Szkolenie BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

  Wiedza i umiejętności w zakresie: 1. Szkolenia pracowników w zakresie codziennych przeglądów sprzętu chroniącego pracownika przed upadkiem 2. Nabycie wiedzy i umiejętności przeglądów, kontroli ŚOI chroniących przed upadkiem z wysokości przed użyciem i w trakcie pracy 3. Udzielenia pierwszej pomocy osobom narażonym lub poszkodowanym podczas wykonywania pracy na wysokości 4. Realizowania obowiązku nadzoru prac prowadzonych na wysokości jako prac niebezpiecznych dla zdrowia i życia pracowników 5. Organizacja stanowisk pracy na wysokości w dostępie budowlanym i linowym oraz umiejętności odpowiedniego zabezpieczenia pracowników wykonujących pracę na wysokości.

 • Kierownik ogólnobudowlany , nadzór nad brygadami. ODBIORY

  Szkolenie dla kadry kierowniczej potwierdzone certyfikatem. Zakres: 1. Szkolenie BHP. Obowiązki pracodawcy, kierownika oraz osób kierujących pracą innych. 2. Organizacja i zarządzanie pracą. Ocenianie jakości i poprawności wykonanej pracy. 3. Podstawy budownictwa ogólnego. 4. Rodzaje obiektów budowlanych. 5. Maszynoznawstwo. 6. Materiałoznawstwo 7. Kalkulacja kosztów 8. Projektowanie budynków i pomieszczeń 9. Technologia robót wykończeniowych, murarskich, tynkarskich, podłogowych. 10. Technologia montażu ścianek działowych, ścian gipsowych i sufitów podwieszanych. 11. Technologia montażu stolarki okiennej i drzwiowej.

 • Monter instalacji sanitarnej i gazowej Nadzór- kotłownie, hydraulika

  szkolenie z zakresu: 1. szkolenie BHP. Obowiązki pracodawcy, kierownika oraz osób kierujących pracą innych. 2. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przesyłające, magazynujące, i zużywające paliwa gazowe. 3. Rysunek zawodowy i dokumentacja techniczna. 4. Instalacje wodno-kanalizacyjne. 5. Instalacje i urządzenia gazowe. Instalacje CO. 6. Podłączenia pieców gazowych. Kotłownie.

 • Uprawnienia Elektryczne

  Uprawnienia Elektryczne (grudzień 2017)

  dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną obejmujący następujące urządzenia, instalacje i sieci, PRZY KTÓRYCH EKSPLOATACJI JEST WYMAGANE POSIADANIE KWALIFIKACJI urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW urządzenia elektrotermiczne urządzenia do elektrolizy sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego elektryczna sieć trakcyjna elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1 – 9 W zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno

 • Uprawnienia Gazowe

  Uprawnienia Gazowe (grudzień 2017)

  przeznaczone dla osób zajmujących się eksploatacją lub/i dozorem urządzeń, instalacji i sieci gazowych w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu oraz kontrolno-pomiarowym, dla urządzeń wytwarzających, przetwarzające, przesyłające i zużywające gaz oraz inne urządzenia, instalacje i sieci gazowe m.in Urządzenia do magazynowania paliw gazowych, Sieci gazowe do 0,5 MP i powyżej Urządzenia i instalacje gazowe Urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa oraz powyżej 5 kPa Przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW Turbiny gazowe

 • Uprawnienia Dozoru / Elektryczne pomiary, odbiory.

  Świadectwo Kwalifikacyjne potwierdzające spełnienie wymagań kwalifikacyjnych do wykonywania pracy na stanowisku DOZORU w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno pomiarowym dla urządzeń instalacji sieci elektroenergetycznej wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną: – urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kV – urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1kV – zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50KW – urządzenia elektrotermiczne – sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego – elektryczna sieć trakcyjna – elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym – aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji jak powyżej.

 • Dozór instalacji i sieci gazowych. Pomiary odbiory.

  Dozór w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla następujących urządzeń, instalacji i sieci: Urządzenia, instalacje i sieci gazowe, wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwo gazowe. – urządzenia do magazynowania paliw – sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5MPa ( gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe) – sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu) – urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5kPa – urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5kPa – przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50KW – aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci urządzeń i instalacji wymienionych powyżej.

 • Uprawnienia Kierownicze Dozoru Elektrycznego Kierowanie Elektrykami

  Uprawnienia montera instalacji elektro energetycznej dla kadry kierowniczej 1. Urządzenia elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kV 2. Urządzenia elektroenergetyczne o napięciu o napięciu powyżej 1kV 3. Zespoły prądotwórcze powyżej 50kW 4. Urządzenia, Instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające energię elektryczną 5. Rysunek zawodowy i dokumentacja techniczna 6. Instalacje elektro-termiczne 7. Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciw wybuchowym 8. Aparatura kontrolno-pomiarowa 9. Obsługa, konserwacja oraz montaż instalacji elektroenergetycznej 10. Zasady budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń instalacji i sieci 11. Zasady eksploatacji urządzeń instalacji i sieci 12. Zasady wymagań BHP i ochrony przeciw pożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy 13. Instalacje postepowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpośredniego obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska.